0171-262 06

Huvudrubriker

Brottsoffers reaktion och behov

Konsekvenser av brott att bli utsatt för brott leder till en rad problem och negativa konsekvenser:

 

 • Ekonomiska förluster
 • Fysiska skador
 • Psykiska skador
 • Sociala konsekvenser
 • Praktiska problem

 

Psykiska reaktioner

 

Reaktionernas omfattning beror på en rad omständigheter:

 

 • Individens personliga egenskaper och aktuella livssituation
 • Individens sociala nätverk
 • Händelsens karaktär
 • Brottets följdhändelse
 • Tid som förflutit

 

Exempel på vanliga reaktioner

 

 • Overklighetskänsla och övergivenhetskänsla
 • Skuldkänslor, rädsla och panik
 • Koncentrationssvårigheter
 • Svårighet att förstå och tolka information
 • Förlust av trygghet, självkänsla, ökad misstänksamhet
 • Irritation, vrede, sömnsvårigheter

 

Brottsoffrets behov av stöd

 

 • Få trygghet, omsorg och beskydd
 • Få tid och plats att berätta om sin situation
 • Bli sedd, hörd och trodd
 • Bli behandlad med respekt av olika stödinstanser
 • Uppmuntran att successivt återgå till normala rutiner
Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.